Engels-vlag1nl 

Beveiligde verbinding

Tijdens het plaatsen van een bestelling worden uw gegevens versleuteld en via een beveiligde verbinding naar ons verzonden. U kunt de beveiligde verbinding herkennen aan het slotje links bovenaan in de adresbalk, of aan de groene adresbalk. Zo bieden wij u maximale veiligheid. Wenst u meer informatie over de beveiligde verbinding, klik dan met rechter muisklik op het slotje en kies “verbinding”.

Privacybeleid HG Dipping

HG Dipping is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. HG Dipping respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken:
HG Dipping verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

      –   Voor- en achternaam
      –   Adresgegevens
      –   Telefoonnummer
      –   E-mailadres
      –   IP-adres
      –   Bankrekeningnummer

2. Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hgdipping.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Doelen bij verzamelen van gegevens:
HG Dipping verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het behandelen van de geplaatste bestelling.
 • Het maken van een offerte.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Crediteren van betalingen bij retourneren van goederen.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • HG Dipping analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • HG Dipping verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Betaalgegevens
Om uw order te kunnen betalen, maken wij gebruik van een beveiligde betaalomgeving. Wanneer u betaalt worden uw gegevens in onze administratie en bij de bank en betaalservices verwerkt en opgeslagen om de betaling aan uw bestelling te kunnen koppelen.

Nieuwsbrief en/ of reclamefolder
Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen.

Account
In uw HG Dipping account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, emailadres en aflevergegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om uw gedrag op onze website te analyseren. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

4. Geautomatiseerde besluitvorming:
HG Dipping neemt indien nodig (op basis van geautomatiseerde verwerkingen) besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HG Dipping) tussen zit. HG Dipping gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
MultiFactor, dit systeem controleert of een klant in aanmerking komt voor de achteraf betaalmethode, indien de klant hier niet voor in aanmerking komt zal de bestelling niet worden doorgevoerd.

5. Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren:
HG Dipping bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

 1. Klanten-accounts bewaren wij 7 jaar.
 2. Gegevens voor reparatie (RMA) bewaren wij 7 jaar.
 3. Gegevens voor het versturen van nieuwsbrieven en/ of reclamefolder max. 5 jaar of tot verwijderverzoek.
 4. Toegestuurde mails max 5 jaar.
 5. Factuur-, betaal- en bestelgegevens bewaren wij 7 jaar (Verplichting Belastigingdienst).

6. Delen van persoonsgegevens met derden:
HG Dipping deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HG Dipping blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt HG Dipping uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken:
HG Dipping gebruikt technische en functionele cookies. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

8. Links naar andere websites:
Onze website/ webwinkel kunnen links naar andere websites bevatten. HG Dipping is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van HG Dipping vallen.

9. Inzage:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HG Dipping en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hgdipping.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek .
HG Dipping wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
HG Dipping neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw gegevens worden op een beveiligde server opgeslagen. Bevoegde medewerkers van HG Dipping zijn de enige personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsplicht van de persoonsgegevens. Om uw gegevens zo goed mogelijk te kunnen beveiligen, schakelen wij daar waar nodig ook andere partijen in. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hgdipping.nl.

11. Aanpassing privacybeleid:
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid. Het verdient aanbeveling om ons privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Heeft u nog vragen over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op.

 

«Terug naar Klantenservice